Tokenomics

De term tokenomics staat voor de analyse van verschillende factoren en de context van een project alvorens te investeren in een token. Gebaseerd op de samenstelling van 'token' en 'economics', gaat het in principe over de wetenschap van de token economie. Het kan alle aspecten uitleggen die betrokken zijn bij de levenscyclus van een token, zoals de creatie, het beheer en ook de verwijdering ervan.

Dit beoordelingssysteem is naar voren gekomen als het geschikte alternatief voor het toepassen van monetair beleid op blockchainnetwerken. De structuur om economisch iets te stimuleren is aanwezig in elk bedrijf, elke instelling en zowat elk kader. Cryptocurrencies waren niet bedoeld om hieraan te ontsnappen en zo is het tokenomics model ontstaan.

Een cryptocurrency is in essentie een reeks van getallen en een verzameling wiskundige regels voor het overdragen van waarde naast het in gang zetten van computercode. Tegelijkertijd hebben de onderliggende economische stimuleringsstructuren de mogelijkheid om een volledig nieuwe en groeiende activaklasse te creëren.

Economische stimulansen zijn ook belangrijke vereisten om gebruikers te motiveren voor betere beveiliging van de blockchain en validatie voor transacties. Het is dan ook heel belangrijk voor de uitvoering van unieke functionaliteit in het betrokken blockchainnetwerk. Deelnemers die de regels van een specifiek netwerk volgen, krijgen beloningen in de vorm van cryptocurrencies.

Distributie en toekenning van tokens

Eén van de belangrijkste aspecten in de werking van tokens is te danken aan de uitgifte via een ICO (Initial Coin Offering). Projecten moeten de mogelijkheid hebben om munten te verspreiden onder potentiële gebruikers. Als het project er niet in slaagt munten te distribueren onder geïnteresseerde gebruikers, dan zou het gewoon bestaan zonder iemand die in staat is ze te gebruiken. Aangezien de distributie van tokens een belangrijke gegeven is, zijn er veel manieren om hetzelfde te bereiken.

Netwerken zouden kunnen opteren voor het belonen van miners of gebruikers die transacties valideren met nieuw gedolven cryptocurrencies. Aan de andere kant kiezen sommige netwerken ervoor om een deel van de voorraad te verkopen aan geïnteresseerde gebruikers via een ICO, IDO, airdrop, ... Het is ook belangrijk op te merken dat sommige tokens worden verdeeld onder de oprichters, teamleden en ontwikkelaars.

Tokenomics heeft zich ontwikkeld tot een enorme discipline gericht op het bestuderen van economische instellingen en het beleid in verband met de creatie en distributie van tokenized goederen en diensten. Het helpt ons bij het bestuderen van tokens, hun werking en de belangrijke doelen die ze bereiken.

Door gegevens te observeren via verschillende websites, is het mogelijk om verschillende aspecten te volgen, waaronder:
  • Prijzen
  • Marktkapitalisatie
  • Handelsvolume
  • Waardering in sats (BTC)
  • Voorraad in omloop
  • Totale voorraad
  • Maximale voorraad
  • Belangrijke wallets
Voor marktgegevens bevelen wij de volgende websites aan:

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox


Steun ons

Help ons volledig gratis
en advertentievrij te blijven
Doneer

BTC: bc1q6nt2u2u539kjgfn5hj8g9f8xk2hnwuudlrlnr9

Cryptocurrency news & learning platform
All Rights Reserved © 2020 - 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram