Risk management strategies

Position sizing
Risk Reward Ratio
Stop-Loss & Take-Profit

In de financiële wereld hanteren handelaars meestal de 2% regel. Deze regel wordt echter meer toegepast op langetermijnposities en markten met minder volatiliteit, als actieve belegger in cryptocurrencies is het dus sterk aangeraden een meer conservatieve strategie te gebruiken.

Traders in cryptocurrencies maken dus gebruik van de 1% regel. Dit wil niet zeggen dat men enkel kleine posities kan aannemen, maar dat men in het slechtste geval (SL hit) slechts 1% van hun totale portfolio kunnen verliezen.

  • Grootte portfolio: totaal
  • Risico portfolio: 1%
  • Vervalpunt: afstand tot Stop-Loss

De formule waarmee we de grootte van een positie berekenen, is als volgt:

grootte positie = (grootte portfolio x risico portfolio) / vervalpunt

De risk/reward ratio vergelijkt het werkelijke risiconiveau met het potentiële rendement. Bij het handelen geldt: hoe riskanter een positie, hoe winstgevender deze kan worden. Als u de risico / opbrengstverhouding begrijpt, weet u wanneer u een transactie moet aangaan en wanneer deze niet winstgevend is.

De risk/reward ratio wordt als volgt berekend:

R = (Target PriceEntry Price) / (Entry PriceStop Loss)

Stop-Loss verwijst naar een uitvoerbare order die een open positie sluit wanneer een prijs daalt tot een specifieke waarde.

Take-Profit is een uitvoerbare order die openstaande orders liquideert wanneer de prijzen tot een bepaald niveau stijgen. Beide zijn goede benaderingen om risico’s te beheersen.

Stop Losses voorkomen dat u terecht komt in onrendabele deals, terwijl Take Profits u uit uw posities laat stappen voordat de markt zich tegen u kan keren.

U kunt gebruikmaken van Trailing Stop Losses en Take Profits die automatisch de koerswijzigingen volgen. Een dergelijke functie is echter niet beschikbaar bij de meeste cryptobeurzen. Gelukkig kunt u met bots zoals Cornix uw Trailing Stop Losses en Take Profits direct vanaf Telegram instellen.

In de financiële wereld is risicobeheer het proces van identificatie, analyse en acceptatie of het beperken van onzekerheid bij investerings- beslissingen. Het gaat dus in feite om het beoordelen en reageren op mogelijke risico’s. Meestal omvat risicobeheer vijf stappen: doelen stellen, risico’s identificeren, risico’s beoordelen, reacties definiëren en monitoren.

Handelaars gebruiken strategieën zoals portfolio diversificatie, activa spreiding en position sizing. Onvoldoende risicobeheer bij financiële instrumenten kan ernstige gevolgen hebben!

Er zijn verschillende redenen waarom een belegging kan mislukken. Een handelaar kan bijvoorbeeld geld verliezen omdat de markt in de tegenovergestelde richting beweegt of omdat ze emotioneel worden en in paniek hun positie verkopen.

Emotie en een verkeerde mindset zorgen er vaak voor dat ze hun initiële strategie negeren of opgeven. Op de financiële markten zijn de meeste investeerders of traders het erover eens dat een goed risicobeheer veel bijdraagt aan hun succes.
< terug naar overzicht

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox


Steun ons

Help ons volledig gratis
en advertentievrij te blijven
Doneer

BTC: bc1q6nt2u2u539kjgfn5hj8g9f8xk2hnwuudlrlnr9

Cryptocurrency news & learning platform
All Rights Reserved © 2020 - 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram