x Oud archief

Bitcoin in cijfers: samenvatting 2020

cryptostheen 9 min lezen

2020 is zeker een jaar om niet meer te vergeten, waarin het coronavirus de wereld op slot deed en de economie van verschillende landen aan het wankelen bracht.

Voor de cryptocurrency-sector was er het afgelopen jaar een sterke stijging van de institutionele acceptatie van Bitcoin en crypto in het algemeen, en de plotselinge opkomst van een DeFi-hype.

Maar het is toch Bitcoin die dit jaar de schijnwerpers steelt; ongekende records breken, acceptatie door grote bedrijven veiligstellen en de ambities van blockchain-ontwikkelaars over de hele wereld nieuw leven inblazen.

Nu 2020 ten einde loopt, kijken we terug naar Bitcoin in een aantal cijfers, om te zien hoe de zaken het afgelopen jaar zijn gevorderd of veranderd.

Interesse uit zoekopdrachten

Het aantal zoekopdrachten van zoekmachines voor een bepaalde cryptocurrency wordt vaak beschouwd als een goede indicatie voor absolute interesse in die cryptocurrency – of de cryptomarkt in het algemeen.

Volgens gegevens van Google Trends is de wereldwijde zoekinteresse voor Bitcoin gestegen van 45 in januari tot een piek in de laatste weken. Desondanks blijft het zoekvolume van Google minder dan een kwart van het hoogste volume ooit, dat werd behaald in januari 2018.

Het zoekvolume maakt momenteel een sterke piek, maar blijft slechts een kwart van het hoogste volume ooit // Bron: Google

Nigeria, Zuid-Afrika, Oostenrijk, Zwitserland en Cyprus waren de top 5 regio’s met het meeste volume aan bitcoin zoekopdrachten in 2020.

Nigeria is het nummer 1 land voor het zoekvolume van Bitcoin in 2020 // Bron: Google

De meest populaire gerelateerde zoekopdrachten dit jaar waren respectievelijk ‘bitcoin prijs’, ‘bitcoin usd’, ‘bitcoin kurs’, ‘bitcoin usd prijs’ en ‘bitcoin stock’.

Betrokkenheid rond Bitcoin klom ook op Reddit in 2020. waarbij de /r/bitcoin subreddit in december 2020 de 1,8 miljoen abonnees doorbrak – een stijging van 1,2 miljoen in het voorgaande jaar. Daarnaast is het aantal reacties op de subreddit meer dan verdubbeld sinds het begin van het jaar, tot ongeveer 20x het aantal reacties per dag als de /r/ethereum subreddit.

Academische wereld

Academische interesse rond Bitcoin en blockchaintechnologie is in het algemeen aanzienlijk gegroeid in 2020, gemeten aan het aantal vermeldingen in academische papers.

Het aantal ‘Google Scholar’-artikelen waarin Bitcoin werd genoemd, bereikte een totaal van 95.900, waarvan er 18.700 in 2020 werden gepubliceerd. Ter vergelijking: het aantal verwijzingen naar blockchain bedraagt nu 205.000 vanaf december 2020, waarvan 35.000 dit jaar zijn gepubliceerd.

Om dit in perspectief te plaatsen, waren er in 2009 slechts 371 vermeldingen over Bitcoin en 140 vermeldingen over blockchain in wetenschappelijke artikelen.

Bovendien blijft het aantal vermeldingen over Bitcoin in het archief van Cryptology ePrint – dat wordt gebruikt om documenten met betrekking tot cryptologie te archiveren – in hoog tempo groeien. In totaal zijn er in 2020 tot dusver 20 nieuwe papers toegevoegd waarin Bitcoin wordt genoemd, waardoor het totaal op 166 papers komt.

2018 blijft echter het topjaar voor artikelen bij Cryptology ePrint waarin Bitcoin wordt genoemd, met een totaal van 26 dat jaar gepubliceerd.

Ontwikkeling

Volgens gegevens van CryptoMiso is Bitcoin de op twee na meest actieve cryptocurrency qua ontwikkelingsactiviteit – gemeten aan de hand van het aantal aanmeldingen naar de populaire Github.

Slechts twee cryptocurrencies zijn actiever: Chainlink (LINK) en Lisk (LSK) – de eerste is een op blockchain gebaseerd oraclenetwerk, terwijl de laatste een platform is voor het lanceren van gedecentraliseerde applicaties (dApps).

De Github repo van Bitcoin is de derde meest actieve in de crypto-industrie // Bron: CryptoMiso

De Github repo van Bitcoin heeft nu in totaal 2.632 commits van meer dan 100 bijdragers, vergeleken met 3.592 commits (62 bijdragers) voor Chainlink en 3.453 (63 bijdragers) voor Lisk.

Desondanks loopt Bitcoin momenteel voorop met een aanzienlijke marge in termen van het aantal sterren en kijkers – wat in wezen betekent dat meer mensen het archief van Bitcoin volgen dan welke andere cryptocurrency dan ook.

Marktkapitalisatie en dominantie

2020 was één van de sterkste jaren ooit voor Bitcoin, waarbij de cryptocurrency dit jaar zijn hoogste waarde ooit bereikte, net ten noorden van $28.000. Tegelijkertijd piekte zijn marktkapitalisatie tot een recordhoogte van meer dan $500 miljard – bijna de helft meer dan de piek van 2017. De marktkapitalisatie van Bitcoin overtrof sneller zijn hoogste punt ooit voordat het zijn vorige hoogste prijs bereikte, voornamelijk omdat er meer Bitcoin in omloop was dan op het moment van zijn vorige record.

De stijging van Bitcoin is mogelijk grotendeels gekapitaliseerd door een herstellende aandelenmarkt en een golf van institutionele investeringen gedurende het hele jaar – met fondsen als Grayscale en Square die aanzienlijke sommen BTC aan hun schatkist toevoegden.

Gedurende 2020 heeft Bitcoin zijn marktdominantie aanzienlijk zien fluctueren. Volgens gegevens van BTC.D op Tradingview varieerde de marktdominantie van Bitcoin in 2020 tussen 56% en 72%. Het verloor van januari tot september aanzienlijk terrein ten opzichte van de altcoins, maar heeft sindsdien in snel tempo veel van zijn verliezen goedgemaakt.

Altcoins presteerde erg goed in 2020 en de dominantie van Bitcoin daalde met 5%. Dit was misschien pas het begin, aangezien altcoins in 2021 waarschijnlijk terug beter zullen presteren. Dat de dominantie van Bitcoin na een rally onder de 40% kan dalen, net als in 2018, behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Transacties

De transactiekosten van Bitcoin zijn al een aantal jaren een discussiepunt, nadat ze in december 2019 gemiddeld meer dan $55 per transactie bereikten – waardoor de cryptocurrency destijds in wezen onbruikbaar werd voor microtransacties.

De dingen zijn sindsdien enorm verbeterd en de gemiddelde transactiekosten voor Bitcoin waren gedurende een groot deel van 2020 onder de $2.

Dit kan worden toegeschreven aan het toegenomen gebruik van transactiebatching door cryptocurrency beurzen en het toenemende gebruik van SegWit-adressen, die profiteren van lagere transactiekosten.

Het aantal bevestigde transacties met Bitcoin per dag is YTD licht gestegen, maar was gedurende het jaar aanzienlijk veranderd – met een piek van 330.000 per dag in maart en een dieptepunt van 264.000 per dag in april (waarschijnlijk als gevolg van de wereldwijde beurscrash).

Bitcoin heeft in 2020 dramatische schommelingen in activiteit gezien // Bron: Blockchain.com

Hoewel het aantal on-chain transacties het hele jaar door varieerde, vertoont de totale waarde van on-chain transacties dit jaar een vrijwel constante opwaartse trend: van $730 miljoen per dag op 1 januari tot $3,5 miljard per dag op moment van publicatie – en zo dus de hoogste waarde sinds januari 2018.

De USD-waarde van BTC die per dag wordt overgemaakt, is YTD meer dan verviervoudigd // Bron: Blockchain.com

Ondanks een toename van het aantal on-chain transfers, zijn de gemiddelde transactiekosten in 2020 zelden boven de $10 uitgekomen.

Handelsactiviteit

Met de groeiende waarde van Bitcoin is er dit jaar ook een toename bij de traders gekomen – die ook zijn hoogste waarde ooit in handelsvolume bereikte in 2020.

Volgens gegevens van Messari overtrof het reële handelsvolume van Bitcoin in november van dit jaar de maandelijkse piek van $88,5 miljard in 2017, toen het $114 miljard aan handelsvolume bereikte. De gegevens van Messari houden alleen rekening met gegevens van de top tien gerenommeerde beurzen, zoals gekenmerkt door de investeringen van Bitwise.

Bitcoin’s parabolische stijging van meer dan 180% in 2020 heeft zowel Bitcoin als de hele cryptomarkt klaargestoomd als een activaklasse die de grootste wereldwijde instellingen aan hun portefeuilles hebben toegevoegd. Nu wereldwijde valuta’s aan waarde verliezen, zal Bitcoin blijven stijgen. In 2021 zijn voor Bitcoin waarden als $25.000 tot $30.000 niet meer ondenkbaar.

Het maandelijkse handelsvolume van Bitcoin bereikt momenteel recordhoogte van $140 miljard // Bron: Messari

Deze waarde is ongeveer 9x lager dan het gerapporteerde handelsvolume, dat afkomstig kan zijn van exchanges die hun handelsvolume kunstmatig opblazen om aantrekkelijker te lijken, of eenvoudigweg onbetrouwbare gegevens te rapporteren.

Het aantal beschikbare Bitcoin-geldautomaten is in 2020 ook aanzienlijk gestegen – en nam nooit eerder zo snel toe. In totaal zijn er nu wereldwijd minstens 13.400 Bitcoin-geldautomaten beschikbaar, terwijl we komen van 6.039 een jaar geleden en 460 vijf jaar geleden, volgens gegevens van CoinATMradar.

Het aantal Bitcoin-geldautomaten groeit sneller dan ooit // Bron: CoinATMradar

Van deze geldautomaten bevindt de overgrote meerderheid zich in de Verenigde Staten, met 10.848 geldautomaten alleen al in de VS, terwijl het aantal beschikbare Bitcoin-geldautomaten in Europa pas sinds 2019 licht is gestegen – van 943 naar 1.251 in de afgelopen twee jaar.

Dit verschil kan worden verklaard door de verminderde beschikbaarheid van online cryptocurrency exchanges in de VS, waardoor inwoners gedwongen worden hun toevlucht te nemen tot alternatieven zoals Bitcoin ATMs.

Aantal actieve adressen

Zoals u zou verwachten, nam het aantal actieve Bitcoin-adressen per dag met een hogere waarde en toegenomen handelsactiviteit ook aanzienlijk toe in 2020, maar het record van december 2017 brak niet.

Het aantal unieke adressen nam toe van ongeveer 480.000 aan het begin van het jaar tot ruim 1,2 miljoen, een stijging van maar liefst 105%.

Het aantal actieve BTC-adressen is dit jaar meer dan verdubbeld // Bron: Coinmetrics

Naast deze toename in activiteit steeg ook het aantal Bitcoin-miljonairs. Volgens gegevens van BitInfoCharts zijn er nu meer dan 73.000 Bitcoin-miljonairs – tegenover slechts 25.000 iets meer dan een maand geleden.

Desalniettemin bevat de overgrote meerderheid van Bitcoin-adressen nog steeds tussen 0,001 en 0,01 BTC, terwijl slechts 1,7% van de adressen 1 BTC of meer bevat. Sinds december 2020 moet u ergens tussen de 1 en 10 BTC hebben om deel uit te maken van de top 1% club.

Bitcoin DeFi

Hoewel de bloeiende gedecentraliseerde financieringssector (DeFi) voornamelijk wordt geassocieerd met het Ethereum-ecosysteem, zijn er de afgelopen jaren een aantal projecten gelanceerd die BTC naar andere blockchains hebben gebracht als een synthetisch activum of een ingepakt token.

Verreweg de meest populaire hiervan is Wrapped BTC (WBTC), een ERC-20 token ondersteund door Bitcoin. Als ERC-20 token kan WBTC worden gebruikt met een breed scala aan op Ethereum gebaseerde DeFi-protocollen, zoals Uniswap en Compound. Dit is momenteel de primaire use-case.

Meer dan 3 miljoen BTC zijn momenteel verpakt als WBTC // Bron: Defipulse

In het afgelopen jaar is het aantal BTC verpakt als WBTC met meer dan 4.000% vermenigvuldigd – van slechts 4,3 miljoen dollar aan BTC in januari 2020 tot een piek van bijna 3,2 miljard dollar.

Dit wordt voornamelijk gedreven door de groei van DeFi en Uniswap, hoewel WBTC voornamelijk in bewaring wordt genomen, zijn er opwindende vorderingen zoals het ‘tBTC by Keep’-project die de weg effenen voor het uitlenen en lenen van BTC met een minimum aan vertrouwen.

Bitcoin mining

Net als in voorgaande jaren bereikte de hashsnelheid van Bitcoin opeenvolgende recordhoogtes in 2020, beginnend het jaar met iets meer dan 100 exahashes per seconde (EH/s), voordat het in oktober steeg naar de hoogste waarde ooit van 157,6 EH/s.

Omdat de waarde van Bitcoin sneller is gegroeid dan de netwerkmoeilijkheden en hashsnelheid, is de winstgevendheid van Bitcoin mining in 2020 gestegen – met een piek van $0,209 USD/dag per TH/s, een stijging van $0,164 aan het begin van het jaar.

De winstgevendheid van Bitcoin mining is YTD licht gestegen // Bron: Bitinfocharts

De Bitcoin hash-rate explodeerde in 2020, we zagen een stijging van ongeveer 100 Exahashes naar meer dan 150 exahashes — een buitengewoon indrukwekkende groei. Dit betekent dat het vertrouwen in Bitcoin ongelooflijk sterk is. Miners breiden uit en zetten nieuwe infrastructuur op, die op zijn beurt het netwerk van Bitcoin voor iedereen in het Bitcoin-ecosysteem beveiligt.

Volgens onderzoek, draagt China nog steeds het grootste deel van de Bitcoin hashsnelheid bij, met een aandeel van 65% in de totale hashsnelheid in december 2020. De Verenigde Staten, Rusland en Kazachstan staan op de tweede, derde en vierde plaats, met een bijdrage van elk 6-7%. Deze dominantie is waarschijnlijk het resultaat van China’s betere toegang tot mining-apparatuur en lage energiekosten – aangezien de meeste grote ASIC-fabrikanten in Azië zijn gevestigd.

Samengevat

2020 was een jaar van hoogtepunten voor Bitcoin; het is getuige geweest van één van de meest sterke herstelacties in zijn korte geschiedenis, van de lage $5.000 tot een piek van meer dan $28.000 dit jaar.

Gevoed door de ongebreidelde belangstelling van instellingen, investeringsfondsen en particuliere beleggers, heeft Bitcoin record na record verbroken in de afgelopen 12 maanden en lijkt het erop dat het jaar op een hoog niveau zal eindigen.

Bitcoin gaat nu zijn 12de bestaan in met de kans om het eerste levensvatbare alternatief voor fiat-valuta te worden – zij het met een paar obstakels die eerst moeten worden overwonnen.


[mcrypto id=”8342″]

Join ons op Telegram!
Crypto Chat | Nieuws BE & NL

30/12/2020 – 06u00
Stijn van DCN

Delen
Meer van Dutch Crypto News

Crypto Nieuws Vlaanderen, België & Nederland

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Geweldig! Je hebt je succesvol aangemeld.

Welkom terug! U bent succesvol aangemeld.

U bent succesvol ingeschreven op Dutch Crypto News.

Succes! Controleer uw e-mail voor de magische link om in te loggen.

Succes! Uw factureringsgegevens zijn bijgewerkt.

Uw facturering is niet bijgewerkt.