5 april 2021

Kennisbank: Particuliere belasting op cryptocurrencies in België

Vandaag de dag is er in België nog weinig wetgeving rond het bezit en de handel van cryptocurrencies. Momenteel kunnen gemaakte winsten onder drie verschillende categorieën vallen.

Doordat de fiscus nog weinig controle en overzicht heeft op wat Belgen bezitten op de buitenlandse handelsplatformen, weten zij weinig tot niets hoeveel iemand van een bepaalde crypto bezit. Om toegang te verkrijgen tot deze gegevens wacht de belastingdienst nog op een aanpak op Europees niveau.

De overheid verwacht van elke Belg dat zij zelf hun gerealiseerde meerwaarde aangeven bij de personenbelasting. Hier wordt echter een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende manieren van het verwerven van deze inkomsten. Enerzijds kunnen de gemaakte winsten vallen onder de categorie van het normaal beheervermogen, ook wel het handelen als ‘goede huisvader’ genoemd. Anderzijds kunnen deze winsten beschouwd worden als speculatief van aard.

Normale diversificatie: belastingvrij

In het eerste geval zal de gerealiseerde meerwaarde volledig vrijgesteld worden van belastingen. U valt onder dit regime wanneer uw verrichtingen van die aard zijn dat ze vallen onder een normale diversificatie van uw privé vermogen en door het hanteren van een veilige langetermijnstrategie.

Risicovolle verrichtingen: divers inkomen

In het tweede scenario zullen uw gemaakte winsten vallen onder de belastingcategorie ‘divers inkomen’. Dit is een restcategorie die belast wordt aan een vast tarief van 33 procent. Uw inkomsten vallen onder deze categorie wanneer deze voortvloeien uit het maken van risicovolle verrichtingen op korte termijn, zoals vaak het geval is bij traders.

Professioneel traden: beroepsinkomen

Bij het professioneel traden of minen van cryptocurrencies zal al snel sprake zijn van een beroepsinkomen, deze worden belast aan een tarief tussen de 25 en 50 procent. Indien u hieronder valt, dan zal u aan de verplichtingen van een zelfstandige moeten voldoen.

Er kan echter discussie ontstaan of de gemaakte winsten vallen onder het normaal beheervermogen of onder speculatie. Het is de fiscus die de bewijslast moet voorzien indien zij beweren dat de inkomsten speculatief van aard zijn. In de rechtspraak zal er o.a. gekeken worden naar het wel of niet gebruiken van professionele kennis, de frequentie van het aantal verrichtingen en of de persoon in kwestie actief is in de cryptocurrency community.

Transacties met cryptocurrencies

Let wel, bovenstaande geldt dus alleen als u de munten terug wisselt naar euro. Het bezit van cryptomunten is namelijk belastingvrij. Over rechtstreekse transacties hoeft u dus ook niets te betalen. Op 22 oktober 2015 werd door het Europese Hof van Justitie namelijk besloten dat Bitcoin-transacties vrijgesteld zijn van BTW.

Disclaimer

Dutch Crypto News is geen belastingadviseur. Indien u beter geïnformeerd wilt worden over uw situatie, dan kan u terecht bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen via hun website. Deze dienst bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. Doorgaans zullen zij de behaalde winsten die volgen uit het handelen in cryptocurrencies al snel als speculatieve inkomsten beschouwen.


Join ons op Telegram!
Crypto Feed | Nieuws BE & NL

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox


Steun ons

Help ons volledig gratis
en advertentievrij te blijven
Doneer

BTC: bc1q6nt2u2u539kjgfn5hj8g9f8xk2hnwuudlrlnr9

Cryptocurrency news & learning platform
All Rights Reserved © 2020 - 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram