1 juli 2021

Kennisbank: Wie is Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto is de anonieme naam van de bedenker(s) van de cryptocurrency Bitcoin.

Satoshi Nakamoto is een schuilnaam achter de ontwikkeling van Bitcoin en de auteur van de oorspronkelijke Bitcoin whitepaper. De vraag "wie is Satoshi Nakamoto?" heeft geleid tot speculaties over zijn ware identiteit en tot mensen die ten onrechte beweren dat zij Satoshi Nakamoto zijn.

Satoshi Nakamoto is misschien geen echte persoon. De naam kan een pseudoniem zijn voor de bedenker of bedenkers van Bitcoin die anoniem wensen te blijven.

Voor de meeste mensen is Satoshi Nakamoto de meest raadselachtige figuur in de cryptowereld. Tot op heden is het onduidelijk of de naam verwijst naar één enkele persoon of een groep mensen. Wat wel bekend is, is dat Satoshi Nakamoto in 2008 een paper publiceerde dat de ontwikkeling van de crypto-industrie op gang bracht.

In het document 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System' wordt het gebruik van een peer-to-peer netwerk beschreven als een oplossing voor het double-spendingprobleem. Het probleem - dat een digitale munt of token in meerdere transacties zou kunnen worden gedupliceerd - doet zich niet voor bij fysieke valuta, omdat een fysiek biljet of muntstuk van nature slechts op één plaats en op één tijdstip kan bestaan. Aangezien een digitale munt niet in de fysieke ruimte bestaat, betekent het gebruik ervan in een transactie niet noodzakelijk dat het uit iemands bezit verdwijnt.

Dit op vertrouwen gebaseerde model houdt echter nog steeds een frauderisico in indien de vertrouwde derde partij niet werkelijk kan worden vertrouwd. Het verwijderen van de derde partij kan alleen worden bereikt door cryptografie in transacties in te bouwen.

Blockchaintechnologie

Nakamoto stelde een gedecentraliseerde aanpak van transacties voor, die uiteindelijk uitmondde in de creatie van blockchains. In een blockchain worden tijdstempels voor een transactie toegevoegd aan het einde van eerdere tijdstempels op basis van proof-of-work, waardoor een historisch record ontstaat dat niet meer kan worden veranderd.

Omdat de registratie van transacties verdeeld is over vele knooppunten in het netwerk (nodes), is het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor een slechte actor om voldoende controle over het systeem te krijgen om het grootboek (public ledger) in zijn eigen voordeel te herschrijven. De blockchain records worden veilig gehouden omdat de hoeveelheid computerkracht die nodig is om ze aan te passen kleinschalige aanvallen ontmoedigt.

Om het probleem van double-spending tegen te gaan, werd in het verleden gebruik gemaakt van betrouwbare derde partijen die controleerden of een digitale munt al door de houder was uitgegeven. In de meeste gevallen kunnen derde partijen, zoals banken, transacties effectief afhandelen zonder al te veel risico toe te voegen.

Satoshi heeft blockchainnetwerken niet uitgevonden, maar hij was wel de eerste die een gedecentraliseerde munt creëerde op basis van blockchaintechnologie.

Geschiedenis van Satoshi Nakamoto

De persoon Satoshi Nakamoto was betrokken bij de begindagen van Bitcoin en werkte in 2009 aan de eerste versie van de software. De communicatie van en naar Nakamoto verliep elektronisch en door het gebrek aan persoonlijke en achtergronddetails was het onmogelijk om de werkelijke identiteit achter de naam te achterhalen.

Zijn betrokkenheid bij Bitcoin eindigde echter in 2010. Het laatste contact die iemand met Nakamoto had, was in een e-mail aan een andere blockchainontwikkelaar waarin stond dat ze "verder waren gegaan met andere dingen". Het onvermogen om een gezicht op de naam te plaatsen heeft geleid tot aanzienlijke speculaties over de identiteit van Nakamoto, vooral omdat cryptocurrencies in aantal, populariteit en bekendheid toenamen.

Hoewel de identiteit van Nakamoto niet is toegeschreven aan een aantoonbare persoon of personen, wordt geschat dat de waarde van de BTC onder beheer van Nakamoto - waarvan het aantal op ongeveer 1 miljoen wordt geschat - meer dan 50 miljard dollar zou kunnen bedragen (midden 2021) . Aangezien het maximaal mogelijke aantal Bitcoins 21 miljoen bedraagt, heeft Nakamoto een belang van 5% van de totale voorraad (supply). Verschillende personen zijn naar voren geschoven als de "echte" Satoshi Nakamoto, hoewel er tot op vandaag niets is bewezen en bevestigd kan worden.

Conclusie

Er zijn veel beweringen over wie Satoshi Nakamoto werkelijk is. Het kan één enkele persoon zijn of een groep mensen. Ze kunnen dood of levend zijn. Maar zonder solide, concreet bewijs, zullen we nooit echt weten wie Satoshi Nakamoto is. We kunnen echter wel zeker zijn van één ding: Satoshi Nakamoto is een heleboel Bitcoin aan het HODLen.


Join ons op Telegram!
Crypto Feed | Nieuws BE & NL

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox


Steun ons

Help ons volledig gratis
en advertentievrij te blijven
Doneer

BTC: bc1q6nt2u2u539kjgfn5hj8g9f8xk2hnwuudlrlnr9

Cryptocurrency news & learning platform
All Rights Reserved © 2020 - 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram