🟡 #Bitcoin Entity-Adjusted Dormancy Flow

Dit bodemsignaal is in de geschiedenis van BTC slechts 5 keer eerder opgedoken (Glassnode)

Metriek op basis van het bestedingsgedrag van houders heeft onlangs een dieptepunt bereikt, wat wijst op een volledige reset. Deze gebeurtenissen duiden historisch gezien op cyclische bodems.