Web3 / Alts

Het standpunt van de EU ontcijfert: Geen verbod op anonieme crypto wallets, verduidelijkt expert

Te midden van recente speculaties geeft een industrie-expert inzicht in de benadering van de Europese Unie van anonimiteit van cryptocurrency, waarbij de nuances van de antiwitwasverordening (AMLR) worden belicht.
cryptostheen 2 min lezen
Het standpunt van de EU ontcijfert: Geen verbod op anonieme crypto wallets, verduidelijkt expert
Het standpunt van de EU ontcijfert: Geen verbod op anonieme crypto wallets, verduidelijkt expert

Ondanks de wervelende discussies over de anonimiteit van cryptocurrency binnen de Europese Unie (EU), komt er duidelijkheid uit de analyse van experts. Patrick Hansen, een prominente figuur op dit gebied, heeft de vermoedens besproken en licht geworpen op het regelgevingskader van de EU. In tegenstelling tot de wijdverspreide speculaties richt de Anti-witwasverordening (AMLR) van de EU zich niet expliciet op cryptocurrencies. In plaats daarvan biedt het een uitgebreid kader dat zich richt op anti-witwaspraktijken (AML) en financiering van terrorisme (CTF) in verschillende sectoren.

Hansen ontkracht geruchten over een algeheel verbod op anonieme crypto wallets en transacties en benadrukt de genuanceerde benadering die is ingebed in de AMLR. Met name aanbieders van digitale wallets die niet onder toezicht staan, worden vrijgesteld van de vereisten van de verordening. Deze vrijstelling onderstreept de evenwichtige houding van de EU ten opzichte van de regulering van digitale activa en erkent het belang van door de gebruiker gecontroleerde privésleutels in non-custodial wallets.

De impact van de AMLR op aanbieders van cryptoactiva (CASP's), waaronder beurzen en makelaars, is aanzienlijk in het kader van Markets in Crypto-Assets (MiCA). Deze entiteiten moeten zich houden aan standaard KYC- (Know Your Customer) en AML-procedures, waaronder customer due diligence (CDD). Dit is bedoeld om anonieme rekeningen en diensten binnen custodial cryptobedrijven in te perken, zelfs als het gaat om privacymunten.

De nauwgezette analyse van Hansen bevestigt de bestaande AML/CTF-regels voor CASP's en andere verplichte entiteiten, in plaats van nieuwe beperkingen in te voeren voor betalingen in eigen beheer of peer-to-peer transfers. Zijn beoordeling onderstreept dat de AMLR in de eerste plaats gericht is op bredere -inspanningen voor AML/CTF, die diverse sectoren omvatten die kwetsbaar zijn voor financiële misdrijven.

Door het verhaal te ontkrachten dat de EU hard optreedt tegen anonieme crypto wallets en transacties, verduidelijken de inzichten van Hansen de overkoepelende bedoeling van de AMLR. Het is een regelgevend instrument dat is ontworpen om een veilige financiële omgeving te bevorderen zonder technologische innovatie te belemmeren. Door de reikwijdte en intentie van de AMLR te verduidelijken, draagt Hansen bij aan een genuanceerder begrip van de Europese regelgeving, wat cruciaal is voor belanghebbenden die door het veranderende cryptolandschap navigeren.

Delen
Meer van Dutch Crypto News

Crypto Nieuws Vlaanderen, België & Nederland

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Geweldig! Je hebt je succesvol aangemeld.

Welkom terug! U bent succesvol aangemeld.

U bent succesvol ingeschreven op Dutch Crypto News.

Succes! Controleer uw e-mail voor de magische link om in te loggen.

Succes! Uw factureringsgegevens zijn bijgewerkt.

Uw facturering is niet bijgewerkt.